Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II

 

 

„Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II”


Nr projektu POIS.01.01.00-00-335/12


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu  Infrastruktura i Środowisko


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

 

 


Oś priorytetowa I:  Gospodarka wodno - ściekowa
Działanie 1.1:          Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
                                            www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska
                                              www.mos.gov.pl
                                              www.pois.gov.pl

Instytucja Wdrażająca:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
                                         www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Beneficjent:  Gmina Miasto Rzeszów
                      ul. Rynek 1
                      35-064 Rzeszów
                      Telefon: 017 87 54 000
                       Fax: 017 87 54 105
                       e- mail: umrz@erzeszow.pl
                       www.rzeszow.pl

Wartość projektu:            729 367  PLN*
Kwota dofinansowania:    490 846  PLN*
Wkład własny:                  238 521  PLN*

Okres realizacji: 03.2009 r. – 08.2013 r.*

 

Opis projektu:

 

Miasto Rzeszów jest ważnym ośrodkiem życia społeczno gospodarczego regionu, a także rozwijającym się ośrodkiem akademickim. Dynamiczny rozwój można zauważyć m.in. poprzez budowę nowych osiedli mieszkaniowych, powstających na nowo przyłączonych do miasta terenach. Przyłączone obszary często wymagają uzbrojenia m.in. w sieć kanalizacji sanitarnej.  Niniejszy projekt stanowi kolejny etap inwestycji, która zrealizowana została również przy pomocy środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007 – 2012.  Przedmiot projektu obejmuje refundację poniesionych kosztów dla 5 zadań w ramach których wykonano uzbrojenie terenów
w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej, Ustrzyckiej, Bieszczadzkiej , Matuszczaka oraz Krajobrazowej.

 

 

Zakres rzeczowy:

 

 

W ramach  projektu  wykonano  1,8 km sieci kanalizacyjnej. Z sieci korzystać może 939 osób.   Zakres rzeczowy obejmował wykonanie pięciu zadań:


Zadanie 1 – Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł Karoliny, Pańskiej, Ustrzyckiej;
Zadanie 2 – Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka – etap III;
Zadanie – 3 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka – etap IV;
Zadanie – 4 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej – etap I;
Zadanie – 5 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej – etap II;

 

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną spowodowało wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, a przede wszystkim podniosło atrakcyjność osadniczą obszarów na których prowadzona była przedmiotowa inwestycja.  Ponadto pozytywny efekt zrealizowanego przedsięwzięcia stanowi  poprawa warunków bytowych społeczeństwa w szczególności w zakresie  zdrowia. Wraz ze wzrostem zainteresowania osiedleniem na uzbrojonych terenach wzrośnie również wartość nieruchomości położonych w bezpośrednim obszarze oddziaływania projektu.

 

*Stan na dzień 04.06.2013 r.