Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2009

 

„Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2009”
 
numer projektu RPPK.01.04.00-18-010/09

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Oś priorytetowa 1:   Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4:          Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
Schemat B:             Projekty pozainwestycyjne

Instytucja Zarządzająca:  Zarząd Województwa Podkarpackiego

                                         www.rpo.podkarpackie.pl
                                    

Beneficjent:  Gmina Miasto Rzeszów

                    ul. Rynek 1
                    35-064 Rzeszów
                    Telefon: 017 87 54 000
                     Fax: 017 87 54 105
                     e- mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.pl


Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa
                                         
Wartość projektu:            324 427 PLN
Kwota dofinansowania:  191 781 PLN
Wkład własny:               132 646 PLN

Okres realizacji: 04.2009 r. - 12.2009 r.

 

Opis projektu:

 

 

W 2009 r. w działaniach promocyjnych Rzeszowa, duży nacisk położony został na promocję gospodarczą, której celem było między innymi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza z branży lotniczej, będącej wiodącą rzeszowskiego przemysłu. Doskonałą okazją do zaprezentowania walorów Rzeszowa, jak również nawiązania licznych kontaktów z przedstawicielami światowych koncernów lotniczych był więc udział Gminy Miasta Rzeszów w prestiżowej imprezie wystawienniczej, jaką jest INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW, zorganizowane w Paryżu, w dniach 15-21 czerwca 2009 roku. W targach co roku bierze udział ok. 2 tysięcy wystawców, a liczba odwiedzających osób liczona jest w setkach tysięcy. W wyniku udziału miasta w Realizacja zadania miała na celu m.in. nawiązanie współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi, jak również zainteresowanie potencjalnych inwestorów możliwościami rozpoczęcia działalności gospodarczej w Rzeszowie, jak również w regionie woj. podkarpackiego.

   

Zakres rzeczowy projektu:

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie i zabezpieczenie funkcjonalne stoiska wystawienniczego podczas odbywających się w czerwcu 2009 r. targów wraz z dokonaniem wpisu Gminy Miasto Rzeszów do katalogu wystawy. Prezentacja miasta i regionu odbyła się za pomocą wykorzystania nośników cyfrowych, na których umieszczone zostały filmy o Rzeszowie i regionie, jak również prezentacje na temat Doliny Lotniczej. Istotny etap realizacji przedsięwzięcia stanowiło pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych, a także indywidualne rozmowy. Dodatkowo w ramach promocji regionu zaprezentowano ekologiczną żywność, oraz pokaz artystyczny w trialu rowerowym


       

     

Impreza targowo - wystawiennicza INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2009

 

 

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu zapewniła zwiększenie liczby inwestycji zagranicznych o charakterze innowacyjnym, w szczególności w zakresie przemysłu lotniczego, na terenie Rzeszowa i regionu. Dzięki obecności na ww. targach, miasto dotarło z ofertą do 2 tys. wystawców, a także do ok. 150 tys. osób. Podczas targów podjęto rozmowy o współpracy z 2 miastami z Francji, a także przekazane zostały zaproszenia 10 kontrahentom do wstępnych rozmów w zakresie możliwości inwestowania w Rzeszowie

 

 

*stan na dzień 09.07.2013 r.

Pliki do pobrania: