Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


„Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział


w imprezie targowo-wystawienniczej PARIS AIR SHOW 2011”


Nr projektu RPPK.01.04.00-18-065/11

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Oś priorytetowa 1:  Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4:          Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna   regionu
Schemat B:              Projekty pozainwestycyjne


Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                         www.rpo.podkarpackie.pl
                                    
Beneficjent:   Gmina Miasto Rzeszów
                     ul. Rynek 1
                     35-064 Rzeszów
                     Telefon: 017 87 54 000
                     Fax: 017 87 54 105
                     e- mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt:
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa
                                         
Wartość projektu:           240 766,33 PLN
Kwota dofinansowania:   144 459,00 PLN
Wkład własny:                  96 307,33 PLN

Okres realizacji: 03.2011 r. - 09.2011 r.

 

Opis projektu:

 

Miasto Rzeszów już od lat podejmuje liczne działania mające na celu promocję gospodarczą regionu oraz pozyskanie nowych inwestorów. Nasze miasto zostało znakomicie zaprezentowane podczas targów PARIS AIR SHOW 2011. W tej prestiżowej imprezie wystawienniczej, odbywającej się w podparyskim LeBourget w dniach od 20 do 26 czerwca 2011 r., wzięło udział blisko 2 tysięcy wystawców, a liczbę odwiedzających oszacowano na ponad 150 tysięcy osób. W składzie delegacji naszego regionu znaleźli się przedstawiciele Miasta Rzeszowa oraz Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Rezultatem ich działań było pozyskanie informacji nt. miast francuskich, potencjalnie zainteresowanych współpracą z Gminą Miasto Rzeszów, a także nawiązanie kontaktów mogących w przyszłości posłużyć rozwojowi lotnictwa. Celem udziału w imprezie PARIS AIR SHOW 2011 było zwiększenie liczby inwestycji zagranicznych o charakterze innowacyjnym, w szczególności w zakresie przemysłu lotniczego na terenie Rzeszowa i regionu oraz szeroko rozumiana promocja gospodarcza miasta.

 

Zakres rzeczowy projektu:


Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie i zabezpieczenie funkcjonalne stoiska wystawienniczego podczas targów, a także promocję miasta Rzeszowa i regionu podkarpackiego, jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji o charakterze innowacyjnym.

W ramach projektu zostały wykonane gadżety reklamowe miasta Rzeszowa, które dystrybuowano podczas targów (m.in. długopisy oraz notesy A5 z logo miasta). Wykonano również folder o Rzeszowie – w języku francuskim oraz w języku angielskim. Podczas targów dystrybuowano płyty oraz pendrive`y z filmem promującym Rzeszów.
- Działania promocyjne podczas targów:
1) Prezentacja filmu promującego Rzeszów na stoisku miasta Rzeszowa,
2) Prezentacja modelu samolotu – PR – 8 Double Blast – skonstruowanego przez Zespół Studenckiego Koła Naukowego Lotników Politechniki Rzeszowskiej,
3) Rozmowy z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi i gośćmi odwiedzającymi stoisko,
4) Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych Rzeszowa uczestnikom targów,
5) Przekazywanie uczestnikom targów gadżetów reklamowych miasta,
6) Promocja w Internecie na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na ogólnodostępnym portalu internetowym dotyczącym branży lotniczej. Ponadto organizator targów umieści na swojej stronie WWW link do strony internetowej miasta Rzeszowa.

 

 

            
Międzynarodowe targi PARIS AIR SHOW 2011

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu przyczyniła się do szerokiej promocji miasta i regionu wśród osób odwiedzających targi, w szczególności w zakresie przemysłu lotniczego. Udział w targach pozwolił na dotarcie z ofertą miasta do ponad 151 tys. osób oraz 2 tys. wystawców pochodzących z 45 krajów. Uczestnictwo w targach stworzyło możliwość pozyskania nowych inwestorów, którzy w przyszłości zdecydują się na umieszczenie swoich zakładów produkcyjnych, dzięki czemu utworzone zostaną nowe miejsca pracy.
 

 stan na dzień 17.07.2013 r.