Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa

 

„Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa"


 Nr projektu POIS.09.02.00-00-045/10


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2007 – 2013


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.2:           Efektywna dystrybucja energii

Instytucja Zarządzająca:   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki
Instytucja Wdrażająca:    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rzeszowie

Wartość projektu:            20 254 855,03  PLN*
Kwota dofinansowania:   12 667 125,29  PLN*
Wkład własny:                     7 587 729,74 PLN*

Okres realizacji:  06.2008 r. – 10.2015 r.*

 

Opis projektu:
 

Przedsięwzięcie realizowane w zakresie infrastruktury energetycznej zmierzało przede wszystkim do poprawy stanu infrastruktury energetycznej poprzez zwiększenie jej efektywności w zakresie przesyłu oraz optymalnego wykorzystania energii cieplnej. Inwestycje w tym zakresie przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji gazów cieplarnianych.

 

Zakres rzeczowy projektu

W ramach zakresu rzeczowego projektu realizowane zostały następujące działania dot. sieci ciepłowniczych i magistrali:
1.    Przebudowa sieci od M-11 ul. 8 Marca do M-13 ul. Szopena
2.    Przebudowa magistrali od rz. Wisłok do J-9, ul. Lubelska
3.    Przebudowa magistrali od J-15 do J-16, Al. Wyzwolenia
4.    Przebudowa magistrali od J-16 do J-17, Al. Wyzwolenia
5.    Przebudowa sieci od B-27, ul. Srebrna do B-43, ul. Bohaterów
6.    Przebudowa magistrali ciepłowniczej od komory K-1, ul. Poznańska do komory G-3, ul. Hetmańska
7.    Przebudowa sieci ciepłowniczej od punktu 0-1, ul. Generała Stanisława Maczka do komory L-2, ul. Partyzantów”
8.    Zamiana sposobu zasilania – budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41  przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie.

 

Efekty realizacji projektu


W ramach projektu zmodernizowano łącznie 5,1 km sieci ciepłowniczej w zakresie średnic 2x Dn800, 700, 500, 400, 200 mm. Zmodernizowane sieci ciepłownicze to przede wszystkim magistralne odcinki o strategicznym znaczeniu dla zapewnienia niezawodności dostać ciepła do mieszkańców miasta Rzeszowa. Dzięki wykonanym modernizacjom nastąpi  zmniejszenie strat ciepła na przesyle o 1 788,02 MWh/rok, a tym samym zmniejszą się koszty przesyłu i zwiększy się efektywność obrotu. Zapewni to poprawę stanu środowiska naturalnego i powietrza. Możliwe będzie dalsze utrzymywanie na dotychczasowym poziomie cen ciepła. Projekt pozwoli uniknąć emisję CO2 związaną z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów (tys. ton): 0,845928.


 Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej. Poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury energetycznej pozwoli na istotne zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej. Rozwój tych dziedzin przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Rzeszowa.
 

 

 


Prezes MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Pan Józef Wicher podpisuje umowę w obecnosci koordynatora Projektu z ramienia NFOŚiGW Panni Doroty Dąbrowskiej
 

 

   

Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Bohaterów

 
 

Realizacja zadania: Przebudpwa sieci od M-11 ul.8-go Marca do M-13 ul. Szopena

 

 


 

*stan na dzień 02.02.2016 r.