Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I

 

„Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I”


Nr projektu RPPK.02.01.00-18-054/10


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiegoOś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1:          Infrastruktura komunikacyjna
Schemat B:              Drogi powiatowe

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                          www.rpo.podkarpackie.pl                                  

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                     ul. Rynek 1
                     35-064 Rzeszów
                     Telefon: 017 87 54 000
                     Fax: 017 87 54 105
                     e- mail: umrz@erzeszow.pl
                     www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zarząd Dróg
                                            
Wartość projektu:           3 833 146   PLN*
Kwota dofinansowania:   2 477 442   PLN*
Wkład własny:                 1 355 704   PLN*

Okres realizacji: 12.2009 r.- 08.2012 r.*

 

 


Opis projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa odcinka ulicy Wieniawskiego zlokalizowanego w południowo – wschodniej części miasta. Ulica Wieniawskiego to jedyna droga łącząca rzeszowskie osiedla Zalesie i Słocinę, oraz jedna z dwóch dróg stanowiących połączenie komunikacyjne osiedla Zalesie z centrum miasta. Wzdłuż drogi dominuje budownictwo domków jednorodzinnych, istnieją oraz powstają nowe podmioty gospodarcze. Jakość drogi z przed okresu przebudowy stwarzała zagrożenie bezpieczeństwa kierowców i przechodniów, a także przekładała się na bardzo słabą dostępność komunikacyjną do południowo-wschodniej części Rzeszowa. Przebudowa ul. Wieniawskiego obejmowała poszerzenie jezdni i dobudowę chodnika, co poprawiło bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz zwiększyło jego płynność, przez co kierowcy unikają częstego zatrzymywania  bądź zjeżdżania na pobocze celem minięcia pojazdu jadącego z naprzeciwka. Dodatkowo, zaproponowane rozwiązania dotyczące odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi w korzystny sposób wpływają na środowisko naturalne.
 

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

Ulica Wieniawskiego została przebudowana na długości 1 018,35m. W wyniku modernizacji jezdnie poszerzono do 7m. po prawej stronie ulicy wykonano chodnik o szerokości 1,65m na całej jej długości oraz po lewej stronie na odcinku 138m. Wjazdy na posesje wzdłuż drogi zostały połączone, a dotychczas odkryte rowy melioracyjne zastąpiono krytymi rowami, połączonymi ze studzienkami kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wykonano również zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz przebudowano sieci gazowe.

 

 

Efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu zakładała kompleksową modernizację ulicy Wieniawskiego. Poprzez przebudowę odcinka drogi nastąpiło zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz oszczędności czasu podróżowania. Projekt zapewnił powstanie kolejnego, odpowiedniego do wymagań natężenia ruchu ciągu komunikacyjnego w południowo-wschodniej części Rzeszowa. Przyczynił się również do częściowego odciążenia Al. Sikorskiego, stanowiącej główne i najczęściej wybierane połączenie tej części miasta z centrum.


Projekt niesie za sobą również ożywienie gospodarcze dla osiedli położonych na obrzeżach Rzeszowa, bowiem zapewnia lepszą dostępność do terenów inwestycyjnych położonych na obszarze objętym oddziaływaniem przedsięwzięcia. Przekłada się to między innymi na osiedle Słocina, które od czasu przyłączenia do Rzeszowa stanowi coraz silniejszy obszar rozwoju miasta. Rozwiązania dotyczące modernizacji kanalizacji deszczowej znacząco wpływają na poprawę warunków życia mieszkańców rejonu. W konsekwencji projekt zapewnia bardziej spójny rozwój stolicy województwa podkarpackiego, tym samym przekładając się na rozwój gospodarczy całego regionu Podkarpacia

 

Przebudowana ul. Wieniawskiego w Rzeszowie

 

 

Stan na dzień 14.11.2012 r.