Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”


Nr projektu: RPPK.03.01.00-18-032/10


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo Informacyjne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                          www.rpo.podkarpackie.pl
                                          www.si.podkarpackie.pl

Beneficjent: Zarząd Województwa Podkarpackiego

Jednostka Realizująca Projekt GMRz: Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość zadania GMrz:                        5 085 711 PLN*
Kwota dofinansowania zadania GMRz: 4 266 856 PLN*
Wkład własny GMRz:                            818 855 PLN*

Okres realizacji: 07.2009 r. – 09.2014 r.


Opis projektu:

Projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany był w partnerstwie 160 podmiotów. Liderem projektu było Województwo Podkarpackie, zaś Partnerami projektu - Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego: 145 w tym gminy, miasta i miasta na prawach powiatu oraz 14 powiatów. Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Cel ten był możliwy dzięki wspólnej budowie środowiska dogodnego do wprowadzenia regionalnego systemu e-Administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.

Zadaniem Rzeszowa jako jednego z Partnerów Projektu, stanowiącego komplementarną część całego przedsięwzięcia PSEAP, realizowane było w następujących budynkach Urzędu Miasta:

– Rzeszów ul. Rynek 1,
– Rzeszów ul. Okrzei 1,
– Rzeszów ul. Kopernika 15,
– Rzeszów ul. Joselewicza 4,
– Rzeszów ul. Ofiar Getta 7,
– Rzeszów ul. Rynek 11,
– Rzeszów ul. Rynek 12,
– Rzeszów ul. Rynek 7,
– Rzeszów ul. Targowa 1,
– Rzeszów ul. Baldachówka 8.

 

 

 

Efekty realizacji projektu:

W celu zapewnienia sprawniej realizacji projektu Urząd Miasta Rzeszowa otrzymał nowy sprzęt oraz elementy oprogramowania dla 10 budynków urzędu. W ramach wyposażenia udostępnione zostały 532 szt. sprzętu komputerowego w tym 502 zestawy stacjonarne z monitorami oraz 30 notebooków,.  Zainstalowana została Licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów, dzięki której usługi publiczne przeprowadzane są drogą elektroniczną. Wszystkie urządzenia podłączone są do nowego serwera, który opatrzony jest dodatkowo w platformę workflow i program system antywirusowy. Prawidłowe działanie sieci zapewniło otrzymanie sprzętu pasywnego LAN (77 szt.) oraz aktywnego  5 szt.: zabezpieczenia brzegu sieci i VPN (Wirtualnej Sieci Prywatnej), systemu monitorowania sieci, przełączników sieciowych. Dodatkowo efektywna obsługa mieszkańców możliwa jest dzięki wykorzystaniu 12 urządzeń wielofunkcyjnych dla Biura Obsługi Klienta  oraz 9 infomatów.

Przedsięwzięcie PSEAP zapewniło budowę sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu. Efektem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Nastąpił wzrost efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze. Projekt PSEAP, jako największe przedsięwzięcie teleinformatyczne regionu, w istotny sposób wpłynął na spójny
i zrównoważony rozwój całego województwa podkarpackiego.


 

 

 

 

*stan na 20.04.2015 r.