Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii

 

"Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii"

Nr projektu: RPPK.01.03.00-18-019/11


 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.3:        Regionalny system innowacji

Instytucja Zarządzająca:   Zarząd Województwa Podkarpackiego

                                                   
www.rpo.podkarpackie.pl
                                               
                                               
Beneficjent:                       Gmina Miasto Rzeszów

                                          ul. Rynek 1
                                          35-064 Rzeszów
                                          Telefon: 17 87 54 000
                                          Fax: 17 87 54 105
                                          e- mail: umrz@erzeszow.pl
                                          www.rzeszow.pl/

Jednostka Realizująca Projekt:  Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie

                                                           
Wartość projektu:              11 838 985  PLN*
Kwota dofinansowania:        8 475 689   PLN*
Wkład własny:                     3 363 296   PLN*
 

Okres realizacji:  07.2008 r. – 05.2014 r.*

 

Opis projektu:

Projekt pn. „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii” miał na celu stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez utworzenie bazy służącej do kształcenia praktycznego z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii wytwarzania przez:
- uczniów rzeszowskich szkół zawodowych (technika i zasadnicze szkoły zawodowe) w ramach systemu oświaty,
- osób dorosłych w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez operatora zewnętrznego

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii w Rzeszowie powstało we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego oraz Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, aby zapewnić ośrodek kształcenia dla przyszłej wysoko wyspecjalizowanej kadry przedsiębiorstw z terenu województwa. W ramach inicjatywy powstały również podobne ośrodki w innych miastach województwa podkarpackiego a mianowicie w Krośnie, Sanoku, Stalowej Woli, Ropczycach, Leżajsku, Mielcu, Jaśle, Tarnobrzegu, Kolbuszowej, Łańcucie i Strzyżowie. Takie zintegrowane działania upowszechnią zastosowanie nowoczesnych technologii poprzez działające na Podkarpaciu przedsiębiorstwa i przyczynią się do polepszenia dynamiki wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności firm w regionie.

 

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach bazy służącej kształceniu praktycznemu uczniów i osób dorosłych powstało 11 pracowni, które zostały wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne oprogramowanie. Kształcenie praktyczne będzie miało na celu upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Szczegółowy zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Modernizację części powierzchni w budynkach warsztatów CKP przy ul. Hetmańskiej 45b i ul. Warszawskiej 26a.

2. Przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Hetmańskiej 45c, w którym zostały zlokalizowane nowoczesne pracownie.

3. Wyposażenie 11  pracowni:
- mechatroniki,
- nowoczesnych powłok lakierniczych,
- nowoczesnej obróbki blach,
- badań materiałowych,
- obróbki cieplnej,
- nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych,
- spajania i cięcia metali,
- komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości,
- komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania,
- nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie,
- nowoczesnych technik wytwarzania,

na bazie zmodernizowanych i wybudowanych budynków i w oparciu o najnowsze technologie oraz urządzenia.

4. Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do szkoleń zawodowych pracowników, w szczególności:
- nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem,
- nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
- nowoczesnej kabiny lakierniczej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
- maszyn, urządzeń i sprzętu do nowoczesnej obróbki blach,
- urządzeń i sprzętu do nauki spajania i cięcia metali,
- urządzeń i sprzętu do obróbki cieplnej metali,
- urządzeń i sprzętu do badań materiałowych,
- urządzeń i sprzętu do wyposażenia laboratorium mechatroniki,
- urządzeń do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie,
- urządzeń i sprzętu do pomiarów i kontroli jakości,
- urządzeń i sprzętu wraz z oprogramowaniem do wspomagania procesu projektowania i wytwarzania.

 

 

Wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego

 


Efekty realizacji projektu:

 

W wyniku realizacji projektu wybudowano nowy budynek warsztatów o powierzchni 725,40 m2 oraz zmodernizowano i przebudowano istniejące budynki o powierzchni 925,26 m2. Ponadto został zakupiony sprzęt do 11 pracowni nowoczesnych technologii o łącznej wartości: 9 957 047 PLN.

Poprzez budowę, przebudowę i wyposażenie nowopowstałej infrastruktury stworzone zostały warunki do kształcenia praktycznego, dotyczącego nowoczesnych technologii: podniesiono poziom nauczania, wdrożono nowoczesne technologie do edukacji zawodowej, zwiększono mobilność zawodową absolwentów, a także możliwość profesjonalnego przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczba absolwentów szkół zawodowych posiadających wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.

Ponadto poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Nowoczesnych Technologii zwiększył się dostęp do edukacji zawodowej technicznej z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania, oraz do informacji i infrastruktury związanej z podniesieniem konkurencyjności w regionie. W przyszłości przyczyni się to do rozwoju przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego poprzez dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry, posiadającej kwalifikacje zawodowe poszukiwane w tzw. sektorach innowacyjnych.

 


 

           

 

 

 

 

 

 

 

*stan na dzień 20.01.2015 r.