Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

„Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”

RPPK.02.01.00-18-002/15

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Os priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1:         Infrastruktura komunikacyjna
Schemat A:             Drogi wojewódzkie

Instytucja Zarządzająca:  Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                          www.rpo.podkarpackie.pl
                   
Beneficjent:    Gmina Miasto Rzeszów
                       ul. Rynek 1
                       35-064 Rzeszów
                       Telefon: 017 87 54 000
                       Fax: 017 87 54 105
                       e- mail: umrz@erzeszow.pl
                       www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
                                    
Wartość projektu:             13 115 860,19 PLN*
Kwota dofinansowania:    11 935 865,30 PLN*
Wkład własny:                         70 653,93 PLN*

Okres realizacji projektu: 05.2013 r. - 03.2016 r.*

 

Opis projektu:

 


Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej miasta Rzeszowa oraz poprawa powiązań komunikacyjnych miasta i regionu.

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Tyczyn na odcinku od ok. 200 m przed skrzyżowaniem z ul. Strażacką i Robotnicza do okolic skrzyżowania z ul. Malowniczą. Łączna długość przebudowanego odcinka to 1 016,19 m. Dodatkowo rozbudowany został obiekt mostowy o długości 4,60 m.


Zakres rzeczowy projektu:


Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące zadania:
-   rozbudowę jezdni ulicy, polegającą na poszerzeniu jezdni z przekroju podstawowego 1 x 2 do przekroju 1 x 4 z poszerzeniem korpusu drogowego;
-    rozbudowę istniejącego skrzyżowania z ul. Strażacką i Robotniczą;
-    rozbudowę (wydłużenie) obiektu mostowego na rowie „Matysówka”;
-    przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego, zjazdów, zieleńców, przejść dla pieszych, systemu odwodnienia;
-    likwidację przepustów i rowów;
-    przebudowę i zabezpieczenie kolidujących elementów infrastruktury technicznej;
-    rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu.

Efekty realizacji projektu:


W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa funkcjonowania podmiotów gospodarczych w rejonie realizacji inwestycji oraz zwiększyła się dostępność do nowych terenów inwestycyjnych. Nastąpiła poprawa jakości istniejącej infrastruktury, zmniejszyły się koszty jej utrzymania, wzrosło bezpieczeństwo użytkowników oraz nastąpiła poprawa estetyki krajobrazowej i wizerunku regionu. Zwiększyła się także dostępność do sieci dróg krajowych, w szczególności do drogi krajowej nr 94 i 19, a poprzez nią do drogi ekspresowej S-19
i autostrady A4 oraz kluczowych regionalnych szlaków transportowych.

Ponadto w przewozach pasażerskich i towarowych docelowo zostanie osiągnięta oszczędność czasu o 0,35 min. o łącznej wartości ponad 1 mln PLN/rok. W rejonie bezpośredniego oddziaływania inwestycji funkcjonować będzie 62 firmy oraz zwiększy się dostępność komunikacyjna do 1,80 ha terenów inwestycyjnych.

 

 

 

Od lewej: budowa nowych dwóch pasow, budowa ciągów pieszo-rowerowych i rozbudowa mostu

 

Przebudowany most, modernizacja istniejącego chodnika.

Zmodernizowany chodnik oraz budowa dwóch nowych pasów

 

Rozbudowana Al. Sikorskiego

 

 

 

 

 

 

*stan na dzień 31.05.2016 r.