Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

   

 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

numer projektu POIS.08.03.00-00-011/10

  

www.pois.gov.pl

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Oś priorytetowa VIII:
Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych

Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
                                          
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
           
Jednostki realizujące projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Rzeszowa.

Wartość projektu: 16 233 552,86 PLN *
Kwota dofinansowania: 12 382 988,62 PLN *
Kwota wydatków kwalifikowanych: 14 568 222,00 PLN *

Okres realizacji: sierpień 2010r. – grudzień 2015r.


Opis projektu:


Projekt „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” stanowi kolejny etap usprawnienia systemu transportu publicznego i zarządzania ruchem drogowym na obszarze miasta Rzeszowa. Jest on kontynuacją przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, zrealizowanego przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach PO RPW 2007-2013.

W ramach projektu rozbudowany został System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - zakupiono i zamontowano (na wybranych przystankach komunikacji miejskiej w Rzeszowie) 89 kompletów tablic informacji pasażerskiej oraz 9 sztuk e-kiosków systemu e-Bilet. Wdrożony został także System Dynamicznego Ważenia Pojazdów WIM (Weight in Motion) - zakupiono i zamontowano (w 5 lokalizacjach na głównych drogach wjazdowych do miasta Rzeszowa) 5 stacji pomiarowych do preselekcyjnego ważenia pojazdów.

Dzięki realizacji projektu nastąpił wzrost atrakcyjności oferowanych usług publicznej komunikacji zbiorowej, m.in. poprzez poprawę jakości oraz dostępność i powszechność informacji pasażerskiej. Realizacja projektu przyczyniła się do rezygnacji części osób z użytkowania pojazdów osobowych na rzecz korzystania z komunikacji publicznej. Dzięki uruchomieniu Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów wzrosła efektywność nadzoru nad pojazdami ciężarowymi i udziałem pojazdów przeciążonych w ruchu ulicznym, co spowodowało poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego. Poprzez ograniczenie ruchu ulicznego (transport indywidualny i przeciążone samochody ciężarowe) a tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz obniżenie poziomu hałasu nastąpiła poprawa warunków środowiskowych mieszkańców.


Kalendarium:

 

- 21 czerwca 2011r. podpisano Umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
- 13 listopada 2013r. zawarto Aneks nr POIS.08.03.00-00-011/10-01 do Umowy o dofinasowanie projektu.
- 23 lipca 2014r. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie badań laboratoryjnych wraz z wykonaniem obliczeń w celu określenia klasy lokalizacji systemu WIM (weigh in motion) zgodnie z COST 323".
- 30 lipca 2014r. zawarto Aneks nr POIS.08.03.00-00-011/10-02 do Umowy o dofinasowanie projektu.
- 23 października 2014r. podpisano Umowę na realizację działań informacyjno-promocyjnych przedmiotowego projektu.
- 25 marca 2015r. zawarto Aneks nr POIS.08.03.00-00-011/10-03 do Umowy o dofinasowanie przedmiotowego projektu.
- 22 kwietnia 2015r. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie podpisał Umowę na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż 9 szt. e-kiosków publicznej informacji o komunikacji miejskiej oraz dostawa i montaż 89 szt. tablic e-info dynamicznej informacji o komunikacji miejskiej”.
- 21 maja 2015r. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zawarł Umowę na realizacje zadania pn.: „Dostawa i montaż wag systemu dynamicznego ważenia pojazdów (5 kpl.)”.
- 29 czerwca 2015r. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie podpisał Umowę na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktu „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie"".
- 10 lipca 2015r. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zawarł Umowę na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Zaprojektowanie i budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów"".
- 16 października 2015r. Gmina Miasto Rzeszów zawarła Aneks nr POIS.08.03.00-00-011/10-04 do Umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
- 31 grudnia 2015r. zakończenie realizacji projektu.


 


System Dynamicznego Ważenia Pojazdów, w skład którego wchodzi 5 stacji dynamicznego ważenia pojazdów typu Wage In Motion zlokalizowanych na głównych drogach wjazdowych do miasta Rzeszowa  tj. ulicach: Lwowskiej, Podkarpackiej, Krakowskiej, Warszawskiej i Lubelskiej.


 

Rozbudowany System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ramach, którego zakupiono i zamontowano (na wybranych przystankach komunikacji miejskiej w Rzeszowie) 89 kompletów tablic informacji pasażerskiej oraz 9 sztuk e-kiosków systemu e-Bilet.

 

 

Informacje na temat projektu pn. "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic" znajdują się TUTAJ

  

NAGRODY:

Nagroda Człowiek Roku 2015 dla Prezydenta Tadeusza Ferenca, za realizację projektów umożliwiających wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla miasta i jego mieszkańców,

„Smart City” od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców

.

  

 

*wartości wgedług stanu na dzień 18.04.2016r.