Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa- Część III

 


„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta  Rzeszowa – Część III”


POIS.01.01.00-00-172/14


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Dla rozwoju infrastruktury i środowiskaOś priorytetowa I:
  Gospodarka wodno - ściekowa
Działanie 1.1:         Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM


Instytucja Zarządzająca:  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
                                               www.mir.gov.pl


Instytucja Pośrednicząca:    Ministerstwo Środowiska
                                           www.mos.gov.pl
                                           www.pois.gov.pl


Instytucja Wdrażająca:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
                                                www.bip.wfosigw.rzeszow.pl


Beneficjent:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Rzeszowie      
Podmiot Upoważniony: Gmina Miasto Rzeszów
Wartość projektu:              10 112 637,58 PLN *
Kwota dofinansowania:     5 161 972,35 PLN*
Okres realizacji: 06.02.2008 r. – 30.11.2015 r..*

 


Opis projektu:
 


Projekt dotyczył poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Rzeszów. Przedmiot projektu obejmował budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach położonych w zachodniej  części Rzeszowa (ul. Franciszka Kotuli; Iwonicka; Bł. Karoliny; Pańskiej; Ustrzyckiej)  oraz rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w centrum miasta (ul. Kraszewskiego; Św. Mikołaja, Żeromskiego, Piłsudskiego). Zaplanowane zadania miały zwiększyć poziom uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta.

  

Efekty realizacji projektu
 

 

W ramach projektu wybudowano ok. 6,53 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,22 km sieci wodociągowej. Ponadto przedmiotem dofinansowania była przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinku ok. 0,51 km. Projekt był realizowany przez MPWIK Sp. z o.o. wspólnie z Gminą Miastem Rzeszów.

 

1. Zakres realizowany przez MPWiK to:

Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ramach kontraktów:

a) Uzbrojenie terenu Bł.Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

b) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych

 

2. Zakres zrealizowany przez Urząd Miasta to:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozdziału sieci ogólnospławnej, kontrakty:

a) porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków ul. Kraszewskiego 3 i 5.

b) porządkowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka - rejon ulic Św. Mikołaja, Żeromskiego i Piłsudskiego w Rzeszowie


 

 

   

Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

*stan na dzień 20.06.2016r.