Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


 

 „Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie”


Nr projektu RPPK.05.02.00-18-041/09


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Os priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
Działanie 5.2:        Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Schemat A:           Infrastruktura ochrony zdrowia

Instytucja Zarządzająca:
  Zarząd Województwa Podkarpackiego

                                         www.rpo.podkarpackie.pl
                                      

Beneficjent:                      Gmina Miasto Rzeszów
                                         ul. Rynek 1
                                         35-064 Rzeszów
                                         Telefon: 017 87 54 000
                                         Fax: 017 87 54 105
                                         e- mail: umrz@erzeszow.pl
                                         www.rzeszow.pl/

Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta
Rzeszowa


Wartość projektu:
         3 297 404 PLN*
Kwota dofinansowania:  2 219 433 PLN*
Wkład własny:               1 077 971 PLN*

Okres realizacji: 07.2009 r. – 09.2010 r.*


Opis projektu:

Realizacja projektu miała na celu adaptację pomieszczeń w budynku Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4 na potrzeby utworzenia zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji, w ramach którego obecnie świadczone są usługi medyczne        w zakresie hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Nowo powstały zakład wodolecznictwa i rehabilitacji jest dostosowany do potrzeb pacjentów według wzoru podobnych obiektów w Polsce (Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój). W projekcie uwzględniono rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, takie jak instalacja zestawów ułatwiających dostęp do toalet, wanien i pryszniców, pomieszczenia biczów szkockich z ekranami i uchwytami, montaż w korytarzu poręczy dla osób mających problemy z chodzeniem oraz wyposażenie w urządzenie służące przewożeniu niepełnosprawnych i przenoszenia z wózków do wanien.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1. Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Rycerskiej 4.

2. Budowę przyłącza wodociągowego z zewnętrznym zbiornikiem buforowym wody mineralno-leczniczej.


3. Przebudowę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4. Przebudowę i budowę wentylacji mechanicznej.

5. Przebudowę wewnętrznej instalacji grzewczej.

6. Roboty elektryczne

7. Zakup wyposażenia medycznego:

 - Hydroterapia: wanny do kąpieli i masażu wodnego, katedra biczów szkockich z uchwytami.
 - Kinezyterapia: stół rehabilitacyjny, stół do trakcji, platforma balansowa.
 - Fizykoterapia: aparat do terapii ultradźwiękowej, laser biostymulacyjny, dwukanałowy elektrostymulator, dwuobwodowe aparaty do elektroterapii, lampa terapeutyczna, aparaty do terapii polem magnetycznym.

Pomieszczenia wodolecznicze i rehabilitacyjne oraz pomieszczenia biurowe, porządkowe i socjalne zostaną wyposażone w elementy niezbędne do funkcjonowania całego zakładu.


8. Wykonanie węzłów cieplnych wraz ze stacją mieszającą

 

Urządzenia z zakresu hydroterapii


Urządzenia z zakresu kinezyterapii


Wyposażenie sali fizykoterapii

 

Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu udostępniona została nowa usługa medyczna, deficytowa w województwie podkarpackim, polegająca na wykorzystywaniu podziemnych zasobów wód leczniczych do rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Powstały zakład wodolecznictwa i rehabilitacji przyczynił się do zaspokojenia potrzeb  i oczekiwań pacjentów na usługi związane z rehabilitacją. Zakład  świadczy kompleksowo usługi w zakresie hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Połączone ze sobą trzy rodzaje terapii spełniają oczekiwania środowiska osób wymagających rehabilitacji. Zapewniona dostępność do kompleksowych zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii stworzyła możliwość lepszych efektów rehabilitacji.

*stan na dzień 09.07.2013r.