Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Projekt pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II


numer projektu: RPPK.02.02.00-18-173/12

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 2:  Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2:          Infrastruktura energetyczna

Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                             www.rpo.podkarpackie.pl
 
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
                   ul. Rynek 1
                   35-064 Rzeszów
                   Telefon: 017 87 54 000
                   Fax: 017 87 54 105
                   e- mail: umrz@erzeszow.pl
                   www.rzeszow.pl


Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa                                         
 

Wartość projektu:               6 035 026,70 PLN*
Kwota dofinansowania:     1 166 807,87 PLN*
Wkład własny:                    4 868 218,83 PLN*
Okres realizacji:             08.2009 r. - 09.2014 .*

 

Opis projektu:
 

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów, występują przekroczenia wartości standardów jakości powietrza w odniesieniu do ilości pyłu emitowanego do atmosfery, w skutek prowadzenia procesów grzewczych. Poprawienie charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej pozwoliłoby ograniczyć zapotrzebowania na energie cieplna, a w ślad za tym obniżyć koszty ogrzewania, jak również wielkości emisji zanieczyszczeń. Przed podjęciem prac termomodernizacyjnych budynki znajdowały sie w złym stanie technicznym. Aby poprawić istniejący stan, podjęto działania polegające na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
 

Zakres rzeczowy:
 

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac termo modernizacyjnych w rzeszowskich Żłobkach nr 3, 8 i 9, Przedszkolu nr 10, Szkole Podstawowej nr 14  oraz Gimnazjum nr 1.  W ramach inwestycji zostaną wykonane prace związane z:
- modernizacją centralnego ogrzewania,

-dociepleniem stropodachu oraz ścian zewnętrznych,

-wymianą okien oraz stolarki drewnianej.

 

Efekty realizacji projektu:W ramach prac termomodernizacyjnych projektu zmodernizowano 8 931m2 powierzchni budynków użyteczności publicznej, zainstalowano 10 szt. kolektorów słonecznych. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez modernizowane budynki  o 1 504,79 MWh/rok, co powoduje zmniejszenie kosztów ich ogrzewania, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 400,51 ton/rok. Efektem prac termomodernizacyjnych, nie tylko jest poprawa komfortu cieplnego budynków ale także ich zewnętrzna estetyka. Zabezpieczenie budynków przed nadmierną utratą ciepła ma również wpływ na ograniczenie zachorowalności dzieci, zwłaszcza w okresie zimowym. Zewnętrzna estetyka budynków i otoczenia powoduje większe zainteresowanie rodziców daną placówką opiekuńczo-wychowawczą.
 

 


 

Instalacja c.o. oraz wymienione drzwi wejściowe w Przedszkolu Nr 10

 

Przedszkole Nr 10 przy ul. Staroniwskiej  i Żłobek Nr 9 przy ul. Podwisłocze

 

*Stan na dzień 20.01.2015 r.