Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarapckie

 

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie

numer projektu POPW.05.02.00-18-004/12


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodni
ej
 

Oś priorytetowa 5:  Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
Działanie 5.2:
Trasy rowerowe
Schemat B: Projekty pozainwestycyjne

Oś priorytetowa 5: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
Działanie 5.2: Trasy rowerowe
Schemat B: Projekty pozainwestycyjne

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl, www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl                                   

Beneficjent: Województwo Podkarpackie
                    ul. Łukasza Cieplińskiego 4
                    35-010 Rzeszów
                    Telefon: 017 850 17 00
                     Fax: 017 850 17 01
                     e - mail: urzad@podkarpackie.pl
                     www.podkarpackie.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Partner: Gmina Miasto Rzeszów
              ul. Rynek 1
              35-064 Rzeszów
              Telefon: 017 875 41 00
              Fax:  017 875 41 05


Jednostka Realizująca ze strony partnera:

1)    Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
2)    Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie    

                                      

Wartość projektu:                                          73 260 680,32 PLN*          
Kwota dofinansowania EFFR:                             58 636 481,03 PLN* 
Kwota dofinansowania – budżet państwa                6 898 409,53 PLN* 
Wkład własny:                                                  3 449 204,77 PLN*

 

Kwota zadania Gminy Miasto Rzeszów:     1 350 807,90  PLN*
Kwota dofinansowania EFFR:                    1 038 754,39  PLN*
Wkład własny:                                             312 053,51  PLN*


Okres realizacji: 06.2012 r. – 12.2015 r.*

 

 

Opis projektu:

Projekt miał na celu stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została kompleksowa inwestycja, w wyniku której stworzono podstawy infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Zakres projektu realizowanego na terenie Województwa Podkarpackiego obejmował powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, brzozowski, rzeszowski, Miasto Rzeszów, strzyżowski, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski oraz tarnobrzeski.


Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewidywała wytyczenie tras rowerowych, budowę dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, umożliwiających bezpieczny ruch rowerowy, a także ułatwienie dotarcia do zabytków i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo.


 

 

Efekty realizacji projektu:


Dzięki realizacji projektu została stworzona bezpieczna infrastruktura dla ruchu rowerowego stanowiąca element rozwoju zrównoważonego transportu, która wywoła impuls do powstania nowej infrastruktury i promowania turystyki rowerowej. Stworzenie sieci tras rowerowych łączącej 5 województw  Polski Wschodniej przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności tych terenów, jako miejsc aktywnego wypoczynku. W ramach inwestycji na terenie woj. podkarpackiego zostało oznakowanych ok 430 km tras rowerowych,  wybudowanych blisko 73 km asfaltowych ścieżek rowerowych, a także  przebudowanych zostanie 30 skrzyżowań.

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów powstał odcinek trasy o długości 28,6 km przebiegających m.in. w pobliżu rzeszowskich atrakcji turystycznych takich jak: Zamek Lubomirskich, Filharmonia Podkarpacka, Rynek z Ratuszem, Muzeum Dobranocek czy Muzeum Okręgowe. Wykonane zostały pionowe oznakowania szlaku rowerowego, na potrzeby szlaków rowerowych zostały: przebudowane krawężniki, zmienione nawierzchnie ścieżek, poszerzone ścieżki głownie w rejonach skrzyżowań, w zdłuż ścieżek rowerowych ustawiono stojaki rowerowe. Ponadto powstały 2 Miejsca Obsługi Rowerzystów ( tzw. MORy) Miejsca te są wyposażone w wiaty, ławy, stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz kosze na śmieci. Każdy rowerzysta może w nich odpocząć, schronić się przed złymi warunkami atmosferycznymi lub uzyskać informacje o atrakcjach w najbliższej okolicy.

Ponadto dzięki realizacji projektu poprawił się wizerunek obszarów świadczących oferty
z zakresu turystyki aktywnej jako miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie. Trasy rowerowe poprowadzone przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny stworzyły możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej, ponadto realizacja kompleksowego działania na rzecz wytyczenia rowerowych tras turystycznych przyczyniła się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. 

 

 

 
 

  

Ścieżki rowerowe oraz Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR)

 

 

 


*Stan na dzień 06.07.2016 r.