Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
 

„Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej


w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów”


Nr projektu POKL.09.04.00-18-109/08-01

 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 Człowiek najlepsza inwestycja

 

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4. - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca: Urząd Miasta Rzeszowa

Wartość Projektu:         98 650,00 PLN
Kwota Dofinansowania: 83 852,50 PLN (85% dofinansowania)
Wkład własny:   
            14 797,50 PLN

Okres Realizacji: 01.07.2009 r. - 31.12.2009 r.
 

 

Opis projektu:

Celem ogólnym projektu było doskonalenie kwalifikacji kadry w zakresie wykorzystywania narzędzi ICT do budowy interaktywnej przestrzeni multimedialnej w rzeszowskich placówkach oświatowych, będącej elementem społeczeństwa informacyjnego w regionie.
Cel ten miał być osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych takich jak:
-116 pracowników podniesie swoje kwalifikacje z zakresu wykorzystywania ICT do budowy szkolnej interaktywnej przestrzeni multimedialnej,
-zwiększenie dostępności szkoleń specjalistycznych dopasowanych do potrzeb uczestników,
-podniesienie wiedzy i umiejętności posługiwania się ICT przez uczestników stanowiące merytoryczne przygotowanie do planowanego wdrożeni systemu informatycznego do zarządzania oświatą, który to pozwoli na optymalizację procesu zarządzania i komunikacji w rzeszowskich placówkach.

 
Zakres rzeczowy projektu:

Szkolenia oferowane w ramach projektu było skierowane do pracowników placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, którzy byli zainteresowani podniesieniem oraz doskonaleniem kwalifikacji zawodowych związanych z obsługą specjalistycznego oprogramowania między innymi  do zarządzania bibliotekami, platformy edukacyjnej oraz deklarujący problemy w tym zakresie. Szkoleniami została objęta grupa 116 osób.

Przebieg realizacji projektu:


Na podstawie ewaluacji szkoleń i projektu dokonano porównania założonych i osiągniętych rezultatów miękkich projektu:

Założenie:Efekt:
Zwiększenie zaufanie we własne umiejętności posługiwania się ICT co najmniej przez 75% uczestników w pracy zawodowej.W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 91% i 90% – cel został więc osiągnięty.
90% uczestników podniesie lub zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie posługiwania się nowoczesnymi narzędziami ICT umożliwiającym tworzenie szkolnej interaktywnej przestrzeni multimedialnej.W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 91% i 98%
– cel został więc osiągnięty.
100% uczestników szkoleń będzie wykorzystywało w praktyce kwalifikacje
i umiejętności.
W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 92% i 98% – cel nie został osiągnięty, choć efektywność szkoleń był bardzo wysoka.
Doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do zarządzania oświatą.Większość umiejętności objętych szkoleniem zostało opanowanych przez ponad 80% uczestników. Można więc powiedzieć, że cel ten został osiągnięty.

 

Porównanie założonych i osiągniętych rezultatów twardych projektu:

 

 
ZałożenieEfekt
Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 116 pracowników placówek oświatowych (co najmniej 80% obecności na szkoleniach).116 pracowników placówek oświatowych podniosło kwalifikacje zawodowe – osiągnięto 100% frekwencję na szkoleniach/
Zrealizowanie 2368 osobogodzin szkolenia.Zrealizowano 2368 osobogodzin szkolenia, cel został więc osiągnięty.
zrealizowanie 17 gr. szkoleniowych, na które złożyło się 47 dni szkoleniowe.Zrealizowano 17 gr. szkoleniowych, na które złożyło się 47 dni szkoleniowe, cel został więc osiągnięty.
Wydanie po 116 egz. zaświadczeń uczestnictwa w kursie i materiałów szkoleniowych.Wydano po 116 egz. zaświadczeń uczestnictwa w kursie i materiałów szkoleniowych, cel został więc osiągnięty.
 Efekty realizacji projektu:
 
Efektem szkolenia jest podniesienie przez uczestników obu grup wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się ICT oraz zwiększenie zaufania we własne możliwości i poprawa samopoczucia – co jest niezbędnym fundamentem przyszłego samorozwoju uczestników. Szkolenie było również bardzo dobrze zorganizowane.  Wartością dodaną projektu jest podniesienie jakości i organizacji pracy kadry zarządzającej rzeszowskich bibliotek w placówkach oświatowych, co z kolei przyczyni się do optymalizacji procesu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasto Rzeszów.