Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów...

 

 

 

Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry administracyjnej

WND-POKL.09.04.00-18-111/08
Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.04.00-18-111/08-00

Człowiek najlepsza inwestycja

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4. - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca: Urząd Miasta Rzeszowa

Wartość Projektu: 100 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 85 000,00 (85% dofinansowania)
Okres realizacji: 01.07.2009 r. - 31.12.2009 r.

Celem ogólnym projektu było doskonalenie kwalifikacji kadr administracyjnych rzeszowskich placówek oświatowych do wymogów związanych z podnoszeniem efektywności funkcjonowania placówek w społeczeństwie opartym na wiedzy. Cel ten miał być osiągnięty dzięki realizacji nw. celów szczegółowych:

  • 70 pracowników szczebla administracyjnego podniesie swoje kwalifikacje z zakresu obsługi administracyjnej placówki przy wykorzystaniu narzędzi ICT
  • wzrost efektywności przetwarzania różnorodnych danych i informacji
  • zwiększenie dostępności szkoleń specjalistycznych dostosowanych do potrzeb uczestników
  • podniesienie wiedzy i umiejętności posługiwania się ICT przez uczestników stanowiące merytoryczne przygotowanie do planowanego wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania oświatą, który pozwoli na optymalizację procesu zarządzania w rzeszowskich placówkach.

Wartością dodaną projektu jest podniesienie jakości i organizacji pracy kadry administracyjnej rzeszowskich placówek oświatowych, co ma przyczynić się do optymalizacji procesu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Szkolenia oferowane w ramach projektu były skierowane do pracowników szczebla administracyjnego placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, którzy byli zainteresowani podniesieniem oraz doskonaleniem kwalifikacji zawodowych związanych z obsługą specjalistycznego oprogramowania usprawniającego gromadzenie i przetwarzanie informacji. Szkoleniami została objęta grupa 70 osób.

I. Na podstawie ewaluacji szkoleń i projektu dokonano porównania założonych i osiągniętych rezultatów miękkich projektu:

Założenie: zwiększenie zaufania we własne umiejętności posługiwania się ICT co najmniej przez 75% uczestników w pracy zawodowej,
Efekt: W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 97% i 93% – cel został więc osiągnięty.

Założenie: 90% uczestników podniesie lub zaktualizuje swoją wiedzę w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi administracyjno-biurowej placówek.
Efekt: W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 97% i 93% – cel został więc osiągnięty.

Założenie: 100% uczestników szkoleń będzie wykorzystywało w praktyce kwalifikacje i umiejętności.
Efekt: W obu grupach uzyskano 100% – cel został więc osiągnięty.

Założenie: doskonalenie umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do obsługi administracyjno-biurowej.
Efekt: W dwóch grupach objętych projektem osiągnięto odpowiednio 93% i 100% – cel został więc osiągnięty.

II. Porównanie założonych i osiągniętych rezultatów twardych projektu:

Założenie: podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 70 osób z kadry administracyjnej placówek oświatowych (co najmniej 80% obecności na szkoleniach).
Efekt: 70 osób z kadry administracyjnej placówek oświatowych podniosło kwalifikacje zawodowe – osiągnięto 100% frekwencję na szkoleniach.

Założenie: zrealizowanie 2240 osobogodzin szkolenia.
Efekt: zrealizowano 2240 osobogodzin szkolenia, cel został więc osiągnięty.

Założenie: zrealizowanie 7 gr. szkoleniowych, na które złożyło się 28 dni szkoleniowe.
Efekt: zrealizowano 7 gr. szkoleniowych, na które złożyło się 28 dni szkoleniowe, cel został więc osiągnięty.

Założenie: wydanie po 70 egz. zaświadczeń uczestnictwa w kursie i materiałów szkoleniowych.
Efekt: wydano po 70 egz. zaświadczeń uczestnictwa w kursie i materiałów szkoleniowych, cel został więc osiągnięty.

Efektem przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się ICT oraz zwiększenie zaufania we własne możliwości i poprawa samopoczucia – co jest niezbędnym fundamentem przyszłego samorozwoju uczestników. Szkolenie było również bardzo dobrze zorganizowane.