Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie

 

„Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie”


Nr projektu RPPK.04.04.00-18-066/09


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


 

Oś priorytetowa 4:         Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Działanie 4.4:                  Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                         www.rpo.podkarpackie.pl
                                        
Beneficjent:  
Gmina Miasto Rzeszów
                      ul. Rynek 1
                      35-064 Rzeszów
                      Telefon: 017 87 54 000
                      Fax: 017 87 54 105
                      e- mail: umrz@erzeszow.pl
                      www.rzeszow.pl

Jednostka Realizująca Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
                                                  
Wartość projektu:              670 664  PLN
Kwota dofinansowania:     568 768  PLN
Wkład własny:                   101 896  PLN

Okres realizacji:             04.2010 r. – 12.2010 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia było zabezpieczenie terenu osuwiskowego położonego w północno - wschodniej części miasta Rzeszowa w rejonie ulic Konfederatów Barskich i Nadbrzeżnej. Osuwisko w tej okolicy jest jednym z trzech osuwisk na rzeszowskim osiedlu Pobitno. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domki jednorodzinne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Obiekty te narażone były na zjawiska osunięć ziemi stanowiące niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców oraz powodujące duże zniszczenia mienia.


Zakres rzeczowy projektu:


 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1. Roboty drogowe związane z budową zabezpieczenia przeciwosuwiskowego i poszerzeniem drogi.

2. Przebudowę sieci elektrycznej i elektrotechnicznej.

3. Zabezpieczenie wodociągu.

4. Zabezpieczenie gazociągu. 
Miejsce realizacji projektu po zakończeniu robót budowlanych

 

Efekty realizacji projektu:

 

Powstała w ramach projektu infrastruktura ochronna zlikwidowała zagrożenie wynikające z procesów osuwania się ziemi. Zabezpieczony przed skutkami osuwania się ziemi został teren o powierzchni 4,2 ha. Przebudowana i zabezpieczona została droga o długości 62 m oraz wykonany został 44 – metrowy mur oporowy. Ochroną przed zagrożeniem osuwiskowym zostało objętych 38 mieszkańców, oraz mienie o łącznej wartości 16,9 mln zł. Ograniczenie skutków osuwiskowych przyczyniło się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zwiększenia wartości nieruchomości oraz rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu ulic Konfederatów Barskich i Nadbrzeżnej.

 

*stan na dzień 07.09.2013r.