Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie

Projekt nr RPPK.06.02.02-18-0014/16

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa VI:   Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie 6.2:        Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Podziałanie 6.2.2: Infrastruktura pomocy społecznejInstytucja Zarządzająca:
   Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                                    www.rpo.podkarpackie.pl
                                                                                               
Beneficjent:                      Gmina Miasto Rzeszów
                                          ul. Rynek 1
                                          35-064 Rzeszów
                                          Telefon: 17 87 54 000
                                          Fax: 17 87 54 105
                                          e- mail: umrz@erzeszow.pl
                                          www.rzeszow.pl/


Wartość całkowita projektu:
6 226 634,84 zł*

Kwota dofinansowania z UE:     999 751,32 zł*

Termin realizacji: grudzień 2015 – marzec 2018 r. *
Opis projektu:


Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Rzeszowa. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie i ułatwienie mieszkańcom Rzeszowa dostępu do usług o charakterze opiekuńczo – wychowawczym poprzez powstanie 120 nowych miejsc w żłobku.

 


Zakres rzeczowy projektu:Zakres rzeczowy to budowa budynku żłobka wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, dojazdem oraz miejscami postojowymi przy ul. Zielonej na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie.

 


Efekty realizacji projektu:


W wyniku realizacji projektu został wybudowany nowy budynek żłobka mieszczący 120 miejsc dla dzieci do lat 3. Zakupione zostało wyposażenie pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie placówki jak i poprawiające standard jej działania.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasto Rzeszów co z kolei spowoduje wsparcie dla rodzin podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, ułatwi im godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Ponadto inwestycja zmniejszy poziom bezrobocia w Rzeszowie poprzez utworzenie 32 nowych miejsc pracy.

Poniżej przedstawiamy krótką realcję zdjęciową po zakończeniu inwestycji:
 

 

 

*stan na dzień 19.01.2018 r.