Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie


Projekt nr RPPK.06.04.02-18-0013/16


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020


 


Oś priorytetowa VI:   Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.4:             Infrastruktura edukacyjna
Podziałanie 6.4.2:      Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

Instytucja Zarządzająca:
   Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                                    www.rpo.podkarpackie.pl
                                                                                               
Beneficjent:                    Gmina Miasto Rzeszów
                                      ul. Rynek 1
                                      35-064 Rzeszów
                                   
                                  

Wartość całkowita projektu:
  3 290 281,96 zł *
Kwota dofinansowania z UE:  2 673 340,26 zł *
Termin realizacji:              26 styczeń 2015 r. – 31 październik 2017r.
Opis projektu:


Projekt miał na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie.  W ramach celu głównego zadaniem projektu było stworzenie takich warunków nauczania aby były one zbliżone do środowiska pracy zawodowej, wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczniów uczęszczających do ZST z zakresu nowoczesnych technologii w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy, zakup odpowiedniego nowoczesnego sprzętu podnoszącego warunki kształcenia w placówce, a co za tym idzie ułatwienie nauczania kadrze pedagogicznej.Zakres rzeczowy projektu:Zakres rzeczowy zrealizowanego projektu obejmował m.in.:
1.    Przebudowę jednoprzestrzennej hali warsztatów szkolnych wewnątrz budynku szkoły w celu uzyskania dwóch poziomów użytkowych;
2.    Wymianę ślusarki okiennej;
3.    Wykonanie nowej konstrukcji świetlika dachowego;
4.    Wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych;
5.    Wykonanie instalacji sanitarnej, grzewczej, mechanicznej, przeciwpożarowej i inne;
6.    Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej;
7.    Zakup specjalistycznego i nowoczesnego wyposażenia.
 Efekty realizacji projektu:


W wyniku realizacji projektu powstały dwie specjalistyczne i nowoczesne pracownie tj. pracownia elektroniki analogowej i urządzeń elektrycznych oraz pracownia mechaniki i mechatroniki. Powstał również zespół pomieszczeń złożonych z: auli dla 120 osób, sceny, pomieszczeń pomocniczych oraz zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt w ilości 1179 szt. Odpowiednie wyposażenie pracowni szkolnych przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego, lepszego przygotowania uczniów do praktycznych części egzaminu zawodowego a tematyka zajęć praktycznych będzie zgodna z wymogami jakie stawia przed przyszłymi pracownikami obecny rynek pracy. Ponadto podniesie się poziom nauczania w zakresie nowoczesnych technologii co wpłynie na mobilność zawodową absolwentów oraz możliwość profesjonalnego przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

 

Dostarczony sprzęt komputerowy

 


Wyposażenie pracowni zakupione w ramach projektu


Poniżej przedstawiamy wygląd pomieszczeń szkolnych przed realizacją projektu i po zakończeniu prac remontowych:


Pracownie szkolne przed rozpoczęciem prac remontowych

 

Pomieszczenia po zakończeniu prac remontowych i dostarczeniu wyposażeni

 Wyposażenie pracowni zakupione w ramach projektu 

 

*stan na dzień 18.01.2018 r.