Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

„STEP UP – Involving Citizens of Europe”


(tłum.: „Zaangażuj się – Włączenie Obywateli Europy”)


Nr projektu: 588562-CITIZ-1-2017-1-PL-CITIZ-TT

Projekt dofinansowany ze środków Programu Europa dla Obywateli 2014-2020

 

Komponent 2: Demokratyczny udział i udział obywatelski
Działanie 2.1: Partnerstwo Miast

Instytucja Zarządzająca: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Partner nr 1: Gmina Miasto Rzeszów (Polska) – Lider Projektu
Partner nr 2: Miasto Nyiregyhaza (Węgry)
Partner nr 3: Miasto Stropkov (Słowacja)
Partner nr 4: Miasto Satu Mare (Rumunia)
Partner nr 5: Miasto Pula (Chorwacja)
Partner nr 6: Miasto Śvidnik (Słowacja)
Partner nr 7: Miasto Preszov (Słowacja)

Wartość całkowita projektu: 10 000 EUR
Wartość dofinansowania: 5 000 EUR

Termin realizacji: 13.09.2017–15.09.2017

Opis projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie społecznego i demokratycznego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez poprawę efektywności narzędzi demokracji partycypacyjnej jako pierwszego etapu budowania obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne:
1.    Dostarczenie uniwersalnych reguł współdecydowania o sprawach lokalnych (produkt: Instrukcji skutecznego stosowania narzędzi partycypacyjnych).  
2.    Wzrost umiejętności lokalnych samorządów w dzieleniu się władzą z innymi grupami społecznymi (działanie: wymiana wiedzy/doświadczeń/opinii w grupach roboczych).
3.    Wzmocnienie postawy obywatelskiej mieszkańców miast partnerskich (działanie: udział różnych grup obywateli w grupach roboczych).
 

 

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach zakresu rzeczowego projektu w dniach od 13 do 16 września br. zorganizowana została 3-dniowa konferencja poświęcona tematyce skutecznego, efektywnego wdrażania nowoczesnych narzędzi demokracji. W trakcie 3 konferencyjnych paneli prowadzonych metodą warsztatową 40 przedstawicieli z 5 krajów nowej Europy wypracowało uniwersalne reguły współdecydowania o sprawach lokalnych w formie tzw. map wdrażania (ang. ROAD MAPS). Praktyczne wykorzystanie opracowanych map, uwzględniających perspektywę różnych aktorów życia publicznego, przełoży się na wzrost zaufania obywateli do przedstawicieli władzy, zwiększy też ich wzajemne zaufanie i otwartość. Konsekwencją wzajemnej współpracy i wzrostu postawy obywatelskiej będzie wspólne rozwiązywanie problemów społecznych w skali lokalnej i europejskiej.


 

Efekty realizacji projektu:

Uczestnictwo w projekcie wzmocniło postawę obywatelską mieszkańców miast partnerskich co w konsekwencji korzystnie wpłyneło na zaangażowanie obywateli poszczególnych krajów w demokrację europejską, czyniąc ich świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami Europy.
Wartością dodaną projektu było uczestnictwo w pracach grup roboczych 9 przedstawicieli samorządów miast ukraińskich: Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska, mających szczątkową wiedzę i doświadczenie nt. narzędzi partycypacji obywatelskiej. Ich rolą było uzupełnienie własnej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, pozwalających im na podjęcie samodzielnych starań do wdrożenia tej nowoczesnej idei zarządzania sprawami publicznymi na swoim terenie.
 
Wśród efektów projektu wymienić można:
•    7 opracowanych uniwersalnych ROAD MAP, tj. Instrukcji skutecznego stosowania narzędzi partycypacyjnych.
•    Wzrost umiejętności skutecznego porozumiewania się i współpracy pomiędzy różnymi grupami obywateli (samorządowcy, członkowie NGO, „zwykli” obywatele).
•    Rozbudzenie zaangażowania obywatelskiego uczestników projektu.
•    Wzrost wrażliwości na odmienne potrzeby/oczekiwania i możliwości partnerów dyskusji/działania.
 
Spodziewanym rezultatem długoterminowym jest wzrost zaangażowania obywateli państw partnerskich w demokrację na poziomie europejskim (mierzony wzrostem frekwencji w wyborach do parlamentu europejskiego).
 


 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami:


https://www.youtube.com/watch?v=70wU6e4-x4c

https://www.facebook.com/search/top/?q=step%20up%20-%20involving%20citizens%20of%20europe


https://stepuprzeszow.weebly.com/
 

Informacja o projekcie PL

Project in ENG*stan na dzień 23.01.2018 r..