Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Podniesieniu standardu oferty edukacyjnej...

 

"Podniesienie standardu oferty edukacyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie poprzez zakup frezarki sterowanej numerycznie wraz
z oprogramowaniem i zakupem oprogramowania dydaktycznego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
programu PHARE 2003 Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich
w ramach Programu "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"

 

Jednostka Kontraktująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Beneficjent:                       Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca:      Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie

Wartość projektu:
         301 097 PLN
Kwota dofinansowania: 174 095 PLN
Wkład własny:               127 002 PLN

Okres realizacji:            01.12.2005 r. - 30.04.2006 r.
 

Opis projektu:

Celem ogólnym niniejszego przedsięwzięcia było podniesienie standardu kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz poszerzenie oferty Centrum Kształcenia Praktycznego, zlokalizowanego przy ul. Hetmańskiej 45b w Rzeszowie, na kierunkach mechanicznych, poprzez doposażenie pracowni CNC w niezbędny sprzęt służący edukacji: frezarkę sterowaną numerycznie wraz z oprogramowaniem dydaktycznym.
Przedsięwzięcie było związane z wcześniejszymi działaniami dotyczącymi modernizacji oferty edukacyjnej rzeszowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2002 r. została pozyskana tokarka sterowana numerycznie, na której uczniowie mogli odbywać praktyczne ćwiczenia. Ponadto w 2003 r. pracownia została wyposażona w komputerowy program symulacyjny do obrabiarki sterowanej numerycznie. Program ten został zakupiony przez WSK "PZL - Rzeszów" S.A., głównego odbiorcę wyszkolonej w CKP kadry.

W dniu 21 lutego 2006 roku zostały podpisane umowy z dostawcami. Na dostawcę frezarki sterowanej numerycznie (CNC) wybrano firmę FESTO sp. z o.o. z siedzibą w Jankach koło Warszawy, natomiast dostawcą oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego została firma DUBAS z siedzibą w Szczecinie.

 


Sprzęt oraz komputery zawierajace oprogramowanie dydaktyczno -
przemysłowe nabyte w ramach realizacji projektu
 

 

Efekty realizacji projektu

Dzięki realizacji projektu wzrosła jakość oferty edukacyjnej CKP w Rzeszowie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu. Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła przeszkolenie na nowym sprzęcie minimum 120 osób rocznie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w zajęciach praktycznych. W każdym roku szkolnym CKP przeszkolił w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie ponad 100 uczniów. Projekt pozwolił na pełną realizację programu kształcenia młodzieży uczęszczającej do rzeszowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, czego skutkiem były:
- zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności w zawodzie
technik mechanik, czy też operator obrabiarek skrawających,
- zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
- wzrost możliwości zatrudnienia w firmach należących do Stowarzyszenia Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza",
- zwiększenie możliwości podjęcia dalszego kształcenia na jedynym w województwie podkarpackim Wydziale Budownictwa Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
Zakup frezarki sterowanej numerycznie pozwolił uzupełnić podstawową bazę dydaktyczną tak, by bezpośredni beneficjent był w pełni przygotowany do podjęcia pracy przy obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ponadto, stworzył możliwość przygotowania wykwalifikowanej kadry dla prężnie rozwijającego się klastra "Doliny Lotniczej".