Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Archiwum I naboru w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"

24.01.2018, godz. 14.00

Podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
 
Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż zakończył się proces  przygotowania umów uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, które będą zawierane z mieszkańcami Rzeszowa zakwalifikowanymi do udziału w ww. przedsięwzięciu.
 

Począwszy od 29 stycznia br. będą Państwo telefonicznie i e-mailowo zapraszani do podpisania umów (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi we wniosku).
 

Przypominamy, iż w celu podpisania umowy powinni się Państwo stawić osobiście, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, zawierającym zdjęcie. W przypadku braku możliwości osobistego podpisania umowy (np. w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób lub gdy właściciel jest czasowo nieobecny), może ona zostać podpisana przez pełnomocnika. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, podobnie jak miało to miejsce przy składaniu wniosku, zgodnie z zapisami rozdziału II ust. 7 „Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu” istotnym jest aby taką konieczność zasygnalizować zaraz po zaproszeniu do podpisania umowy, bo będzie się ona wiązała z koniecznością aktualizacji już przygotowanej umowy.

14.12.2017,godz. 9.30

Zaktualizowana lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy
 
Gmina Miasto Rzeszów – Partner ww. Projektu oraz Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Lidera Projektu informują, że w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, dokonano uzupełnienia listy wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 

Poniżej w pliku do pobrania znajdują się: zaktualizowana Lista podstawowa Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno-prawnych i punktowych w wyniku (lista uszeregowana wg liczby punktów otrzymanych w ramach oceny merytoryczno-punktowej oraz lista z podziałem na gminy), lista wniosków ujętych na liście podstawowej w wyniku procedury odwoławczej oraz lista wniosków, które ostatecznie nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.


Załączniki:


LISTA PODSTAWOWA_punkty_13.12.2017
LISTA PODSTAWOWA_gminy_13.12.2017
LISTA WNIOSKÓW PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU UJĘTYCH NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ W WYNIKU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ_13.12.2017
LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE_13.12.2017

30.11.2017 godz. 14.00

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
 

Gmina Miasto Rzeszów – Partner ww. Projektu oraz Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Lidera Projektu informują, że zakończyła się ocena wniosków przystąpienia do projektu.
 

Poniżej w pliku do pobrania znajduje się Lista podstawowa Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno-prawnych oraz otrzymali punkty w wyniku oceny merytoryczno-punktowej.
 

Należy podkreślić, że ze względu na fakt, że liczba złożonych i zakwalifikowanych wniosków jest mniejsza niż zakładana w projekcie – wynik uzyskany w ramach kryteriów merytoryczno-punktowych nie ma znaczenia dla zakwalifikowania się Mieszkańca do udziału w projekcie.
 

W związku z powyższym, dla ułatwienia, na podstawie Listy podstawowej została stworzona i załączona lista z podziałem na poszczególne Gminy, w kolejności narastającej wg numerów ewidencyjnych wniosków nadanych Mieszkańcom w każdej z Gmin.
 

Dodatkowo utworzono i załączono listę, na której znajdują się wnioski Mieszkańców, które nie spełniły wymagań formalno-prawnych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.
 

 Zgodnie z regulaminem naboru wniosków (niezależnie od procedury odwoławczej), kolejnym etapem w realizacji projektu będzie przygotowanie umów i wezwanie Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału projekcie do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” (co jest przewidywane na XII 2017/I 2018 r.),  jak również wezwanie do wpłaty wkładu własnego (które przewiduje się na II/III 2018 r.).
 

Umowy będą musiały zostać podpisane osobiście lub przez pełnomocników ustanowionych notarialnie przez właścicieli nieruchomości, a osoby dokonujące tej czynności będą musiały potwierdzić swoją tożsamość na podstawie ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL (np. dowód osobisty, paszport).
 

Załączniki:


LISTA PODSTAWOWA_punkty_30.11.2017
LISTA PODSTAWOWA_gminy_30.11.2017
LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE_30.11.2017

 

09.10.2017, godz. 15:15

UWAGA: Wydłużenie terminu naboru "Wniosków przystąpienia do projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy".

Wnioski można będzie składać do 31 października 2017 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW NOWOBUDOWANYCH ORAZ DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW POKRYTYCH ETERNITEM

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej możliwe jest na budynkach nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie oddany do użytkowania i zamieszkany (zameldowana co najmniej jedna osoba) do 31 lipca 2018 roku.

Właściciele budynków pokrytych eternitem mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego do 31 lipca 2018 roku.

Aktualny Regulamin uwzględniający ww. zmiany dostępny jest tutaj

Aktualny wzór Oświadczenia o zasiedleniu budynku będącego w fazie budowy można pobrać tutaj.

Aktualny wzór Oswiadczenia o wymianie pokrycia dachowego dostępny jest tutaj.

 

Komplet dokumentów można pobrać tutaj.

27.09.2017 godz. 11.00

W związku z wydłużeniem terminu naboru Wniosków przystąpienia do projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" do 20 października 2017 r., publikujemy aktualny Regulamin, w którym uwzględniono www. zmianę terminu.

Pozostałe zapisy Regulaminu nie uległy zmianie.
 
Komplet dokumentów można pobrać tutaj

 

22.09.2017


UWAGA: Wydłużenie terminu naboru Wniosków przystąpienia do projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy".

Wnioski można będzie składać do 20 października 2017 r.

 

Komplet dokumentów można pobrać tutaj

 

13.09.2017, godz. 13:30
 

Uwaga: przypominamy, że ilość średniorocznie zużytej energii elektrycznej (tzw. IZE) powinna zostać wyliczona i zadeklarowana przez Mieszkańca na podstawie wzoru określonego w Regulaminie naboru wniosków (str. 13).
 

Dotyczy to zarówno informacji zawartej w Karcie weryfikacji technicznej, jak i wniosku przystąpienia do Projektu.


Użyta w wyliczeniach „liczba dni przedłożonego okresu zużycia energii” powinna wynikać z faktycznej liczby dni od pierwszego do ostatniego dnia okresu włącznie (a nie z aplikacji automatycznie zliczających okresy).
 
12.09.2017, godz. 14:30
 

W związku z pojawianiem się nieprawdziwych informacji na temat projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w niektórych mediach, przypominamy, że AKTUALNE DOKUMENTY

i WSZYSTKIE INFORMACJE dotyczące Projektu znajdują się na stronie www. rof.org.pl oraz na stronach Gmin ROF.
 

08.09.2017, godz. 13:30


UWAGA!

W dniach 7.09 i 8.09 br. Zarząd Stowarzyszenia ROF dokonał zmian w Regulaminie naboru wniosków, Projekcie umowy oraz Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich


Zakres zmian:


Zmiana  w zasadach naboru (Regulamin i Projekt Umowy) dotyczy usunięcia zapisu mówiącego o tym, że po okresie trwałości projektu instalacja zostanie przekazana w formie darowizny, natomiast pozostawiono zapis o nieodpłatności przekazania.
 

Ponadto, w części VI Regulaminu, w pkt. 4 dotyczącym Kryterium podatkowego wprowadzono zapis wymagający ukrycia m.in. danych finansowych zawartych w deklaracji PIT. Dodatkowo usunięto wskazywany termin złożenia deklaracji podatkowej za 2016 rok.
 

W Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich dodano pełną nazwę projektu.
 

Komplet aktualnych dokumentów można pobrać tutaj


ZALECA SIĘ, ABY BEZPOŚREDNIO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POBRAĆ AKTUALNE DOKUMENTY ZE STRONY INTERNETOWEJ rof.org.pl 


UWAGA! przypominamy, że ilość średniorocznie zużytej energii elektrycznej powinna zostać wyliczona i zadeklarowana przez Mieszkańca na podstawie wzoru określonego w Regulaminie naboru wniosków. Dotyczy to zarówno informacji zawartej w Karcie weryfikacji technicznej, jak i wniosku przystąpienia do Projektu.
 

05.09.2017, godz.  12:30


UWAGA!


W dniu 4.09. 2017 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Zmiana dotyczy umieszczenia w części II Regulaminu pkt. 10 dotyczącego szczegółowego opisu procedury wzywania Mieszkańca do ewentualnych wyjaśnień.

Komplet aktualnych dokumentów można pobrać tutaj

ZALECA SIĘ, ABY BEZPOŚREDNIO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POBRAĆ AKTUALNE DOKUMENTY ZE STRONY INTERNETOWEJ www.rof.org.pl
 

30.08.2017, godz. 11:00


UWAGA!


W dniu 29.08.2017 r. nastąpiła kolejna zmiana Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Zmian dokonano również we Wniosku  przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie. Pojawił się również NOWY załącznik - "10 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich".


Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący.


Komplet aktualnych dokumentów można pobrać tutaj .


ZALECA SIĘ, ABY BEZPOŚREDNIO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POBRAĆ AKTUALNE DOKUMENTY ZE STRONY INTERNETOWEJ www.rof.org.pl
 

23.08.2017 r. godz. 13:18

Uwaga: zmiana Regulaminu naboru oraz Wniosku o przystąpienie do projektu i Umowy!!!

Najważniejsze zmiany dotyczą:


W przypadku budynków nowobudowanych, które zgodnie z oświadczeniem Mieszkańca zostaną oddane do użytkowania i zamieszkania do dnia 31.03.2018, Karta weryfikacji technicznej powinna zostać opracowana na podstawie dokumentacji technicznej budowanego budynku.

Dopuszcza się sytuację, w której stroną umowy z dostawcą energii jest członek gospodarstwa domowego.

W celu otrzymania punktów w kryterium podatkowym – Mieszkaniec zobowiązany jest przedłożyć, za rok 2016, dla każdej z osób zamieszkałych w budynku pod adresem, pod którym ma być wykonany montaż instalacji fotowoltaicznej, kopię deklaracji podatkowych łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich złożenie (chyba że ten fakt został potwierdzony przez urząd skarbowy na deklaracjach) i innymi dokumentami lub ich kopiami - niezbędnymi dla potwierdzenia spełnienia kryterium podatkowego. Dopuszczalne jest zamaskowanie (ukrycie) danych ujętych na dokumentach lub ich kopiach, ale poza danymi potwierdzającymi spełnienie kryterium. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć razem z wnioskiem przystąpienia do projektu, a w przypadku składania kopii dokumentów przedłożyć do wglądu ich oryginały (dla potwierdzenia zgodności oryginału i kopii).

Na potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię a oryginał do wglądu):

  1. Wyciąg z księgi wieczystej,
  2. Akt notarialny,
  3. Postanowienie sądu,
  4. Wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zmienionego regulaminu oraz nowym wzorem wniosku i umowy

Komplet materiałów związanych z wnioskowaniem o udział w projekcie możecie Państwo pobrać tutaj
 

18.07.2017 r. godz. 13:35

Uwaga: zmiana Regulaminu naboru oraz karty weryfikacji technicznej!!!

Prosimy o zapoznanie się z treścią zmienionego Regulaminu oraz nowym wzorem Karty weryfikacji technicznej.

Komplet materiałów związanych z wnioskowaniem o udział w projekcie możecie Państwo pobrać tutaj.

13.07.2017 r. godz. 14:35

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami publikowanymi  w drodze elektronicznej na stronie internetowej Lidera Projektu  rof.org.pl.

11.07.2017 r., godz: 13:18

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, które będą prezentowane podczas spotkań

06.07.2017 r., godz. 8:28

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W ramach szkoleń przedstawione zostaną:
- zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
- warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,
- praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg załączonego harmonogramu - ilość szkoleń, ich miejsce i termin w każdej z Gmin zostały zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że w we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.

Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11 – 29 września 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin (dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na minimum 2 tygodnie przed 11 września 2017 roku) – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy) – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami:

- 01 Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
- 02 Wniosek przystąpienia do Projektu,
- 03 Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
- 04 Wzór karty weryfikacji technicznej,
- 05 Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
- 06 Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,,
- 07 Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
- 08 Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
- 09 Szacunkowe koszty instalacji PV,
- 10 Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia.

 

Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.