Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2019 r.

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „OProwadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2019 r.

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2019 r.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2019 r.

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2019 r.

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych...

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Aktywizacja osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Aktywizacja osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów, poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

„Szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii i terapeutyki” oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 2 stycznia 2020 r.

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2020 roku pn: „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie” oraz zaprasza do składania ofert

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2020 roku pn: „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz zaprasza do składania ofert

Zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn: „Zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań oraz zaprasza do składania ofert