Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Nabór kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

 

ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

1. Kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych mogą być osoby wskazane przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie miasta Rzeszowa z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, które wezmą udział w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

2. Kandydaci na członków Komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami Polski i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie biorących udział w konkursie;

3) nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

4) mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowych;

5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3. Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, zgłasza się w terminie od 26.01.2018 r. do 05.02.2018 r. 

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić jednego kandydata.

5. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację.

6. Pisemne zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu

i Turystyki, Rynek 11 w Rzeszowie, pok. nr 5 (I piętro), w terminie, o którym mowa

w ust. 3.

7. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej:

1) niekompletne;

2) złożone w innej formie, niż stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia;

3) złożone w Urzędzie Miasta Rzeszowa po terminie określonym w ust. 3.