Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ministerstwo Sportu i Turystyki - otwarsty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki 2013 r.

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013 i zaprasza do składania ofert
w terminie do 30 listopada 2012 r. Oferty składać należy w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

 

W ramach konkursu dofinansowanie uzyskać mogą zadania następujących rodzajów:

1.      Wspieranie rozwoju konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu:

a)      Turystyki kulturowej, w tym w obiektach zabytkowych i dziedzictwa przemysłowego,

b)      Turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej i wodnej,

c)      Turystyki wiejskiej,

d)      Ekoturystyki, ze szczególnym uwzględnieniem Parków Narodowych,

e)      Turystyki uzdrowiskowej, w tym SPA i Wellness.

2.      Kształtowanie przestrzeni turystycznej realizowane poprzez:

a)      Wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków (m.in. pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych), które znajdują się na terenie Polski. Priorytetem będą działania dotyczące szlaków europejskich, krajowych i międzyregionalnych,

b)      Przedsięwzięcia promujące szlaki na terenie Polski

3.      Działania popularyzujące turystykę krajową realizowane poprzez:

a)      przedsięwzięcia realizowane w formie m.in. zlotów, imprez turystycznych
i promocyjnych w zakresie:

- turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki wodnej i rowerowej,

- turystyki dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych,

- turystyki polonijnej,

b)      działania uwzględniające systemy rekomendacji, certyfikacji,

c)      przedsięwzięcia związane z hasłem Światowego Dnia Turystyki w 2013 r.: „Turystyka i woda – ochrona naszej wspólnej przyszłości” (działania te nie mogą uwzględniać uroczystości obchodów regionalnych Światowego Dnia Turystyki),

d)      przedsięwzięcia związane z 50-leciem systemu informacji turystycznej.

4.      Szkolenia i doskonalenie kadr dla turystyki ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bezpośredniej obsługi klienta, w tym punktów informacji turystycznej.

 

W rocku 2013 preferowane będą przedsięwzięcia na rzecz rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, Polski Wschodniej i Karpat.

 
W otwartym konkursie brać mogą udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536), których działalność w sferze turystyki lub krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok.